מהי הפרת הבטחת נישואין

 ניתן לתבוע פיצויים על הפרה של הבטחת נישואין כבכל הפרת חוזה אחר בשל ההסתמכות של הצד המובטח, נזקים כספיים שנגרמו ועוגמת נפש כאשר העילה לתביעה הינה "תרמית" היות ואדם אחד הונה אדם אחר לחשוב כי יתקיימו נישואין. למרות שכך, אי אפשר לדרוש אכיפתו - כי אין ולא ניתן להכריח אדם להינשא ואדם אחר, ולכן כל שנותר הוא פיצויים. למותר לציין, כי כבכל תביעה בגין הפרת הסכם, יש לבחון את הסתמכות הצדדים, את גמירות דעתם ואת נושא ההפרה, בהתאם לחוק החוזים [חלק כללי], התשל"ג – 1973.
יש להוכיח שהתקיימו יחסים חוזיים בין בני הזוג והם התכוונו ליצור ביניהם מצב משפטי מחייב. אך מכיוון שהבטחת נישואין מצויה בתחום אינטימי-גרשי, הרי שעצם ההבטחה קשה להוכחה. לפיכך, יבחן בית המשפט את הנסיבות בכל מקרה לגופו וישקול את הראיות.

Google

יחס בית המשפט לתביעה

בית משפט נוקט בזהירות ומטיל על התובע להוכיח ולשכנע שאכן ניזוק , להביא בפניו ראיות לנזק שנגרם לו

המקום בו יתבצע הליך התביעה הוא בית משפט לענייני משפחה.

התערבות המשפט במקרה של תביעה להפרת הבטחת נישואין מתרחשת רק כאשר הנסיבות מצביעות בברור על קיומה של מחויבות ממשית לקשר זוגי קבוע
 

תגיות - גירושין יעוץ משפטי מזונות לאשה מזונות לילדים דיני אישות, ענייני משפחה בגידה בוגדים  גט  בית דין רבני  חוקר פרטי משרד חקירות משרדי חקירות

הבטחת נישואין

המשפט רואה בהבטחת נישואין בין בני זוג כחוזה מחייב. במערכת רגשית אינטימית , ניתנות לעיתים הבטחות כאלה ללא כוונת מימוש או שהיתה כוונת מימוש אך הנסיבות השתנו

מתי ניתן לדרוש פיצוי

הפיכת הבטחת נישואין לחוזה מחייב  מבחינה משפטית דורשת הסתמכות של מצד מקבל ההבטחה על ההבטחה ושינוי מצבו לרעה עקב כך.

כוונה ממשית ומוכחת:

כוונה כזאת נמצאת במקרים בהם למשל קבעו הצדדים מועד לחתונה , נרשמו ברבנות , חילקו הזמנות וערכו את הסידורים שלפני טקס הנישואין או במקרה שהקשר בין הצדדים הוביל להריון ולידה או  אם ארוע הנישואין תקיים ואחד הצדדים לא הופיע אליו.