מידע כללי

כאשר האישה עובדת ומרוויחה כסף, הבעל יכול לטעון שיש לקזז את הכסף שהאישה מרוויחה בכוחות עצמה מכספי המזונות.
בעל לא רשאי לדרוש מאשתו לצאת לעבוד בכדי לפטור עצמו מחובת מזונות. אין חשיבות ליכולת האישה לעבוד, וסירובה לצאת לעבוד לרוב לא יפגע בזכויותיה.

Google

זכאות למזונות

האישה זכאית למזונות כל עוד לא עזבה את הבית בלי סיבה. בנוסף, האישה צריכה להמשיך ומלא את התפקידים שמלאה תמיד, וזה אומר שאם האישה הייתה עקרת בית, עליה להמשיך ולמלא תפקיד זה אולם, אם האישה עזבה את הבית בשל סיבה מוצדקת ``טעם מבורר`` היא לא תפסיד את מזונותיה. קיימים בתי דין רבניים - בית דין רבני  הינו חלק ממערכת המשפט בישראל, הכוללת גם את בתי הדין הדתיים. להם יש סמכות שיפוט בלעדית בנושאי הנישואין והגירושין של בני הדת היהודית, סמכויות בדיני אישות בתנאים מסוימים, ובכלל זה גם גיור.

המקום בו יתבצע הליך הגרושין שלנו נקבע בהתאם להחלטתו של בן הזוג הראשון המבקש זאת ובנוסף אף מגיש את תביעת הגירושין.

לפעמים יש הבדל בין סכומי המזונות הנפסקים בית הדין לענייני משפחה ובית הדין הרבני כשבדרך כלל ייפסקו דמי מזונות גבוהים יותר בבית המשפט לענייני משפחה , זה נובע, בין היתר ובעיקר, מהיקף בחינת הכנסותיו של הבעל/האב, כאשר בית הדין הרבני מסתפק בהצהרות לגבי הכנסה בפועל, בעוד בית המשפט לענייני משפחה מחייב הוכחות ומסמכים, ובוחן גם את פוטנציאל ההשתכרות בנוסף להכנסה שבפועל.
 

דרכים לגביית דמי מזונות שלא מרצון  

במידה והאב אינו משלם מכל סיבה שהיא את המזונות לילדים, ניתן לגבות את דמי המזונות בדרכים הבאות -
באמצעות המוסד לביטוח לאומי שגובה מן החייב במזונות את הסכום שחויב בו או לשכת ההוצאה לפועל. פסק דין הקובע את גובה המזונות הוא אינו פסק דין סופי.

במקרה של שינוי נסיבות מהותי הן בצורכי הילד והן ביכולת האב כגון הולדת ילד מנישואין נוספים, התעשרות, פיטורין מעבודה ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לשנות את סכום המזונות שנקבע.

מזונות לאשה

מזונות האישה משולמים על ידי הבעל לאישה כל עוד הם נשואים. לאחר הגירושין האישה לא מקבלת מזונות וזכות זו פוסקת. זאת בניגוד למזונות הילדים שממשיכים להיות משולמים בלי כל קשר להיות האב והאם נשואים או גרושים.
בקביעת הזכאות וגובה המזונות נלקחים בחשבון רמת השתכרותם של בני הזוג, רמת החיים אליה הורגלה האישה בנישואין, הפירות שמניבים נכסי האישה, רמת החיים שהבעל מרשה לעצמו

אשה לא זכאית למזונות במקרים הבאים


1. אם נקבע שקיימה יחסי מין עם גבר אחר אך נדרשות ראיות כבדות משקל לקיום בגידה
2. עזבה את הבית בלי שתהיה לה סיבה מוצדקת
3. אישה ``מורדת`` בבעלה (מפסיקה לקיים אתו יחסי מין) בלי סיבה מוצדקת .

המזונות כוללים:

אוכל, ביגוד, הנעלה, אחזקת רכב, צורכי איפור וקוסמטיקה, בילויים (קאנטרי קלאב, חוגים, קולנוע, תאטרון, אכילה במסעדות), צרכים נשיים שונים וכן הלאה וזה לא הכל, הבעל חייב לשלם את הוצאות החזקת המדור, חשמל, מים, ארנונה, וועד בית, כבלים, טלפון וכן הלאה וגם את שכר הדירה או את תשלום המשכנתא מדי חודש.