מהו הסכם ממון

 הסכם ממון הינו הסכם אשר על פי החוק, ההסכם חייב להיעשות בכתב ונועד להסדיר את מערכת היחסים הרכושנים והכספיים בין הצדדים לעת פירוד.
עריכת הסכם ממון בן בני זוג אינו נובע מהעובדה שלא אוהבים את בן הזוג , אלא הבנה כי ההיבטים הקשורים לאהבה ולרכוש, עשויים להיות מסובכים וכי ברצונכם להגן על הנכסים שלכם ולמנוע מצב של ניהול הליכים משפטיים קשים הסבים סביב נושאי הרכוש, לעת הגירושין, היה וחלילה בני הזוג יתגרשו.

Google

אישור הסכם ממון

להסכמים מסוג זה אין כל תוקף אלא אם כן הם מאושרים בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני באופן ובצורה הקבועים בחוק יחסי ממון בין בני זוג. אולם, לאחרונה, ישנה מגמה בפסיקה של ריכוך דרישות המסויימות והכתב הן במישור החוזי והן במישור דיני המעמד האישי, ולחוזה חתום, אף שלא אושר כדין, עשוי להיות תוקף מלא.
מומלץ לזוגות שעורכים הסכם ממון לפני הנישואין לאשרו בפני נוטריון.
בזמן האישור מוודא בית המשפט כי הצדדים ערכו את ההסכם מרצון, הבינו את משמעויותיו וחתמו עליו מרצון חופשי. התערבות המשפט במקרה של תביעה להפרת הבטחת נישואין מתרחשת רק כאשר הנסיבות מצביעות בברור על קיומה של מחויבות ממשית לקשר זוגי קבוע

יש לראות בעריכת הסכם ממון את הצד החיובי בכך שניתנת לנו האפשרות להחליט מראש מה יקבל כל אחד מבני הזוג, ואיך יתחלק הרכוש, וזאת על מנת למנוע סכסוך מיותר.

ללא הסכם ממון, חל הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג.
 

תגיות - גירושין יעוץ משפטי מזונות לאשה מזונות לילדים דיני אישות, ענייני משפחה בגידה בוגדים  גט  בית דין רבני  חוקר פרטי משרד חקירות משרדי חקירות

סוגי הסכמי ממון :

1. הסכם ממון טרום נישואין. 2. הסכם ממון לאחר נישואין. 3. הסכם לחיים משותפים .

הסכם ממון טרום נישואין

הסכם ממון הנעשה לפני הנישואין המסדיר את היחסים הרכושיים שלכם ובן הזוג שלכם, הקובע שיתוף או הפרדה רכושית לגבי סוגי נכסים שונים. הסכם ממון כזה ניתן לאשר אצל נוטריון או רשם נישואין וכמו כן ניתן לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה.

הסכם ממון לאחר נישואין:

הסכם ממון שלאחר הנישואין, יש לאשר רק בבית המשפט או בית הדין הרבני ולא אצל נוטריון. בהסכם זה מסדירים את השיתוף וההפרדה ברכוש לגבי סוגי נכסים שונים.
 

הסכם לחיים משותפים:

אם אתם ידועים בציבור שאין בכוונתכם להינשא, הסכם לחיים משותפים יגן על הרכוש שכל אחד מכם הביא לחיים המשותפים. בהסכם מסדירים את אופן החיים המשותפים וכן את דרך הפירוד, חלוקת רכוש המשותף ותשלום מזונות, למקרה שהחיים יחד לא יעלו יפה.